Foreningens Formål

FORENINGEN TIL BEVARELSE AF BRAND- OG REDNINGSMATERIEL I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE.

Foreningens formål er:

  • At sikre, at de gamle brandbiler og udstyr bevares i kommunen og anvendes i sociale og repræsentative sammenhænge.
  • At skabe et forum hvor såvel nuværende som tidligere brand/redningsfolk i et socialt og fagligt fællesskab kan dyrke deres interesse for redningsberedskabets virksomhed.
  • At sikre, at køretøjerne indgår i sammenhænge der har til formål såvel at sætte fokus på det brandforebyggende, som at udbrede kendskabet til og respekten for rednings-beredskabets arbejde og betydning for lokalsamfundet.
  • At fremme interessen for bevaring af brand- og rednings-materiel af kulturhistorisk betydning.
  • At sikre, at der skabes det nødvendige driftsmæssige grundlag for foreningens virke.