Medlem

§ 3

Som medlem optages nuværende og tidligere brand- og redningsfolk og andre enkeltpersoner med relationer til redningsberedskabet i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Medlemmer kan optages som aktive medlemmer eller som støttemedlemmer.
Anmodning om medlemskab fremsættes til bestyrelsen.
Afslag på anmodning om medlemskab kan indbringes for general-forsamlingen.

Ønsker du at blive medlem, eller bare at støtte vores arbejde, så kontakt os på fbbr@veteranbrandbiler-rs.dk